079-260 00 60 en 06-2783 6606

Financieel advies ZZP'er

Financiële planning

Voor de ZZP’er is het belang van financiële planning vele malen groter dan voor de particulier. Sociale zekerheid en collectiviteiten zijn niet geregeld voor de ZZP'er, wat betekent dat u alles zelf moet regelen.
Samen met u brengen we uw financiële planning in kaart, stellen we uw spaardoelen vast en bepalen we welke instrumenten nodig zijn om deze doelen te bereiken. Hierbij zijn uw unieke situatie en wensen leidend.
Spaardoelen die in dit adviesgesprek aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld het aflossen van uw hypotheek, eerder stoppen met werken, het opbouwen van een pensioenvoorziening of het afbouwen van de reservering van de Oudedagsreserve.

Voordat wij u adviseren, maken wij een uitgebreide inventarisatie van uw huidige situatie, nemen wij uw risicoprofiel af en bespreken wij samen met u uw wensen. Aan de hand van deze gegevens stellen wij een risicoanalyse op waarin we het langlevenrisico, het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico bespreken.
Eventueel kunnen wij naar aanleiding van ons adviesrapport de voorgestelde acties voor u uitvoeren en bemiddelen in het tot stand komen van financiële producten.

De financiële planning is gebaseerd op uw huidige situatie. Het is daarom noodzakelijk de planning tegen het licht te houden wanneer er verandering in die situatie plaatsvindt. Denk daarbij aan uw jaarlijks wisselende winstcijfers, echtscheiding of wijzigingen in het fiscale- of sociale stelsel. Wij leggen wat dit betreft de verantwoordelijkheid bij u. Zodra u te maken krijgt met wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het financiële plan, verwachten wij van u dat u ons hiervan in kennis stelt, waarna wij samen de planning opnieuw doorlichten. Dit scheelt beheerskosten en geeft u de kans de regie over uw financiën te houden.

Advies- en inventarisatiekosten € 90,00 (excl. BTW) per uur.
Bemiddelings- en beheerskosten € 75,00 (excl. BTW) per uur.

Hypotheek advies

Het kopen van een huis neemt nog steeds toe in populariteit. Steeds meer mensen komen dus in aanraking met een hypotheek. Ondertussen neemt ook de complexiteit van de financiering van deze grootste aankoop in uw leven toe. HVR Advies is specialist op het gebied van hypotheekadvies en adviseert u uitgebreid over uw mogelijkheden. Hierbij kijken wij naar uw persoonlijke situatie, wensen en risicoprofiel, waarbij meteen rekening wordt gehouden met eventuele inkomensrisico's.
Ons doel is u zo uitgebreid mogelijk te adviseren en vooral ook informeren. Hierdoor kunt u achteraf zelf duidelijk beredeneren welke keuze het beste is voor u.

Wij kiezen er niet voor uw hypotheek te beheren voor een vast bedrag per maand, maar vragen u zelf bij veranderingen in uw financiële situatie, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of veranderingen in het sociale of fiscale stelsel, contact op te nemen. Wij staan voor u klaar om uw hypotheek opnieuw door te lichten.

Advies- en inventarisatiekosten vanaf € 1.250,00 tot maximaal € 2.000,00.
Bemiddelingskosten vanaf € 500,00 tot maximaal € 1.000,00.
Beheerskosten € 75,00 (excl. BTW) per uur.

Pensioen advies

De meeste pensioenregelingen zijn de laatste jaren erg versoberd en negatieve beleggingsresultaten kunnen hun effect hebben op het door u te bereiken pensioen. Controleer daarom op tijd uw pensioen. Levert het nog wel op wat u ervan had verwacht of is er actie nodig?
Samen met u brengen we in kaart of de te verwachten inkomsten in verhouding staan tot de te verwachten vaste lasten, zoals uw hypotheek.
Naar aanleiding van de bevindingen die we samen doen, kan HVR Advies voor u bemiddelen in het afsluiten van financiële producten.

Advies- en inventarisatiekosten € 1.150,00 (excl. BTW).
Bemiddelings- en beheerskosten € 75,00 (excl. BTW) per uur.