079-260 00 60 en 06-2783 6606

Financieel Advies

Financiële planning

Samen met u brengen we uw spaardoelen in kaart en zoeken we naar passende manieren om deze doelen te bereiken. Hiervoor inventariseren wij uw huidige situatie, nemen wij uw risicoprofiel af en bespreken wij samen met u uw wensen.

Spaardoelen kunnen zijn:
*Het aflossen van uw hypotheek
*Eerder stoppen met werken
*Het opbouwen van een pensioenvoorziening

Financiële planning is een dynamisch proces. Na het uitbrengen van het advies en het afsluiten van de spaarvoorziening, controleren we dan ook regelmatig of uw spaarplan nog aansluit op uw huidige leefsituatie. Omdat ons motto is 'Samen vraagstukken oplossen', bepaalt u zelf wanneer u uw planning opnieuw wilt laten doorlichten. Dit scheelt een vast maandelijks bedrag voor het beheren van uw financiële planning.

U houdt de regie in handen en trekt aan de bel bij veranderingen in uw situatie, zoals een nieuwe werkgever, opslag of ontslag, echtscheiding of wijzigingen in het fiscale- of sociale stelsel.

Advies- en inventarisatiekosten € 90,00 (excl. BTW) per uur.
Bemiddelings- en beheerskosten € 75,00 (excl. BTW) per uur.

Hypotheek advies

Het kopen van een huis neemt nog steeds toe in populariteit. Steeds meer mensen komen dus in aanraking met een hypotheek. Ondertussen neemt ook de complexiteit van de financiering van deze grootste aankoop in uw leven toe. HVR Advies is specialist op het gebied van hypotheekadvies en adviseert u uitgebreid over uw mogelijkheden. Hierbij kijken wij naar uw persoonlijke situatie, wensen en risicoprofiel, waarbij meteen rekening wordt gehouden met eventuele inkomensrisico's.

Ons doel is u zo uitgebreid mogelijk te adviseren en vooral ook informeren. Hierdoor kunt u achteraf zelf duidelijk beredeneren welke keuze het beste is voor u.

Wij kiezen er niet voor uw hypotheek te beheren voor een vast bedrag per maand, maar vragen u zelf bij veranderingen in uw financiële situatie,bijvoorbeeld bij een nieuwe baan, ontslag of echtscheiding, contact op te nemen. Wij staan voor u klaar om uw hypotheek opnieuw door te lichten.

Advies- en inventarisatiekosten vanaf € 1.250,00 tot maximaal € 2.000,00.
Bemiddelingskosten vanaf € 500,00 tot maximaal € 1.000,00.
Beheerskosten € 75,00 (excl. BTW) per uur.

Pensioen advies

De meeste pensioenregelingen zijn de laatste jaren erg versoberd en negatieve beleggingsresultaten kunnen hun effect hebben op het door u te bereiken pensioen. Controleer daarom op tijd uw pensioen. Levert het nog wel op wat u ervan had verwacht of is er actie nodig?

Samen met u brengen we in kaart of de te verwachten inkomsten in verhouding staan tot de te verwachten vaste lasten, zoals uw hypotheek.

Naar aanleiding van de bevindingen die we samen doen, kan HVR Advies voor u bemiddelen in het afsluiten van financiële producten.

Advies- en inventarisatiekosten € 1.150,00 (excl. BTW).
Bemiddelings- en beheerskosten € 75,00 (excl. BTW) per uur.